Hjelpemidler for framfinning i pantebøkene


Når et dokument ble tinglyst, ble en kopi av dokumentet ført inn i panteboka. Pantebøkene ble ført kronologisk etter tinglysingsdato, og hvis denne datoen er kjent vil det være mulig å finne fram til riktig dokument. Men det kan være flere hundre forretninger som ble ført inn i protokollen samme dag, så derfor vil det ofte være nødvendig å ta i bruk de registrene som er utarbeidet.

Før registrene tas i bruk, vil det være helt nødvendig å vite hvilket sorenskriveri, herredsskriveri eller tingrett som eiendommen og prestegjeldet/kommunen tilhørte. Vi har utarbeidet eiendomshistoriske oversikter for våre tre fylker som viser denne utviklingen - se menyen til venstre.


Registratur utarbeidet av tinglysingsadministrasjonen


Det finnes forskjellige typer registre som skal lette framfinningen av tinglyste dokumenter for en eiendom. De presenteres under hver kommune i menyen til venstre:

  • Panteregistrene - også kalt realregistre - er forløperne til grunnbøkene som ble tatt i bruk omkring 1935. Panteregistrene kan likevel inneholde opplysninger om eiendommer fram til 1940.
  • Hjelperegistrene ble utarbeidet som et register til panteregistrene. Dette var særlig nødvendig i byområder og andre områder der mange eiendommer ble delt opp i nye eiendommer (utskifting).

Vi har utarbeidet en veiledning som gir en trinnvis presentasjon av hvordan disse registrene skal brukes for å finne fram til tinglyst dokument i panteboka.