Aker herredsskriveri

(eiendommer 1891 - 1950)

Håndregistre

Register ordnet etter gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr) med rubrikker for skylddeling og eier, fra hvilket bruk utskilt, når og henvisning til sidetall (folio) i panteregister - helt opp til 5-sifret tall.Panteregistre (realregistre)

Bind 1 - 20 er ordnet fortløpende etter gnr.

Bind 21 - 91 er såkalte tilleggsbind med eiendommer som ble opprettet etter ca 1898. De sorteres ikke lenger etter gnr/bnr. Innførslene er ført fortløpende etter den dato eiendomsregistreringen ble foretatt.