Panteregistrene og grunnboka kan ofte inneholde registreringer av elektriske kraftlinjer som ble trukket over en eiendom. Slike forretninger ble ikke tinglyst . Kraftledninger strekker seg over flere eiendommer, og man nøyde seg som oftest kun med en innførsel i grunnboksbladet for den enkelte eiendom der det ble redegjort for dato når registreringen ble foretatt og det gis ingen henvisning til pantebøkene.

En fullstendig registrering ble gjort i Kraftledningsregisteret  som finnes hos Statens kartverk Tinglysingen, Hønefoss.