Hvem er veiledningen ment for?

Informasjonen som presenteres under er utarbeidet på bakgrunn av vår kjennskap til og bruk av panteboksmaterialet i vårt distrikt. Veiledningen har profesjonelle brukere som målgruppe. Dette vil si brukere som har tilgang til søkeportalen Infoland.

Vi forutsetter at alle som arbeider profesjonelt med eiendomssalg eller eiendomsutvikling har tilgang til Infoland. Statsarkivet i Oslo har selv ikke tilgang til andre elektroniske framfinningsverktøy enn grunnbøkene som er skannet og tilgjengeliggjort gjennom Infoland og de manuelle panteregistrene som er lagt ut på Digitalarkivet.


Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om disse eiendomssidene og veiledningene slik at de hele tiden kan oppgraderes og gjøres mer brukervennlig.


Bakgrunn for veiledningen

Da Arkivverket mottok tinglyste pantebøker fram til og med 1950, var det en forutsetning at pantebøkene skulle skannes og tilgjengeliggjøres på Digitalarkivet. Målene for denne satsningen var blant annet:

  • å gjøre tinglyste dokumenter tilgjengelig til enhver tid
  • at tjenesten skulle være gratis i bruk
  • at statsarkivenes saksbehandlingstid i eiendomssaker skulle reduseres

Det arbeides med å få registrert alle eiendommer i panteregistrene slik at de kan bli søkbare på gnr/bnr gjennom menyvalget Eiendom på Digitalarkivet. Statarkivet i Oslo har valgt å utarbeide egne veiledninger som kan benyttes i mellomtiden før denne tjenesten er på plass.