Tilgang til grunnbok gjennom Infoland

Grunnboken gir henvisninger til tinglysningsmaterialet som er innført i pantebøkene. Da grunnboken ble innført i 1935, ble de tinglyste dokumentene som fremdeles var rettskraftige overført dit. Det er med andre ord ikke alltid at grunnboksbladene har med historiske dokumenter for en eiendom, og da må de eldre panteregistrene (realregistrene) gjennomgås.

Grunnboken er et løsbladsystem som består av grunnboksblad hvor hver enkelt eiendom blir behandlet samlet (se eksempel til høyre). I enkelte sorenskriverier har grunnboksbladene gjennomgått nok en oppgradering, så det er ikke alltid at de nyeste grunnboksbladene (på Infoland) inneholder opplysninger helt tilbake til 1935. Den nyere serien av grunnboksblader kalles ”Omskrevne grunnboksblad”. Eiendommer som er sammenføyd med andre eiendommer vil være tatt ut av grunnboken og er dermed ikke skannet. Disse grunnboksbladene inngår i serien ”Slettede eiendommer”. De to seriene oppbevares enten ved tingrettene eller er avlevert til statsarkivene.

Norsk Eiendomsinformasjon as har skannet grunnboksbladene. På deres søkeportal Infoland kan man gjennom abonnementstjenesten Gammel grunnbok få tilgang til skannet kopi av grunnboksbladene. Grunnboksbladene vil som regel gi opplysninger om:

  • Tinglysningsdato
  • Panteboksnummer
  • Folio/side
  • Dagboknummer (forretningens nummer på tinglysningsdagen)

Dette er informasjon som er nødvendig for å finne fram til aktuelt tinglysningsdokument.

Grunnboksbladene kan imidlertid inneholde feil og enkelte av henvisningene kan mangle. Tinglysningsdato vil imidlertid alltid være oppgitt. Pantebøkene er ført kronologisk, og da må man lete seg fram i panteboken som dekker det tidsrommet tinglysningen ble foretatt ved å finne tingets dato og søke seg gjennom forretningene foretatt den dagen. Disse særtilfellene er tatt med i veiledningen. Grunnboksbladene kan også være utydelige å lese på skjerm. Vær klar over at de ofte blir tydeligere hvis de skrives ut på papir.


Ved kontakt med Statens kartverk vil brukere ofte få en henvisning til et dagboknummer. Vær oppmerksom på at serien med sekssifrede dagboknummer - 9xxxxx - ikke er reelle dagboknummer og kun er databasegenererte løpenumre. Det henviser med andre ord ikke til tinglyst dokument i pantebok.