Følgende opplysninger må fylles inn ved søk i Infoland:


  • Kommunenummer (Knr)

Kommunenummeret baserer seg på kommunestrukturen rundt 1990. I Infoland vil det derfor være nødvendig å kjenne til det historiske kommunenummeret før kommunesammenslåinger og endringer i kommunestrukturene intensiverte etter 1960. Se menyen til venstre for Eiendomshistorisk oversikt over historiske Knr.

  • Gårdsnummer (Gnr)
  • Bruksnummer (Bnr)

I enkelte tilfeller vil det også være nødvendig å fylle inn festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).


Basert på eiendomsoversiktene vil det gå fram at


En eiendom i dagens Fredrikstad (knr 0103):

  • gnr 33 - tilhører tidligere Onsøy kommune med Knr 0134 og Gnr 33
  • gnr 302 - tilhører (gamle) Fredrikstad kommune med Knr 0103 og Gnr 302
  • gnr 734 - tilhører tidligere Rolvsøy kommune med Knr 0131 og Gnr 134

En veiledning for utfylling av søkefeltene i Infoland finnes under menypunktet
Veiledning til søk.