Søk i det historiske tinglysingsmaterialet kan fortone seg som komplisert. Ved hjelp av gammel grunnbok som er tilgjengelig gjennom Infoland og den eiendomshistoriske oversikten vi har utarbeidet, bør framfinningen av tinglyste dokumenter bli lettere.

Vi har dessuten utarbeidet en veiledning som trinnvis tar brukerne våre gjennom hvordan dokumentene kan hentes fram og tilgjengeliggjøres for den enkeltes behov. Veiledningen tar for seg eksempler på:

  • ulik føring av grunnboksblad
  • hvordan rett pantebok kan hentes fram
  • navigering i panteboka etter sidenummer, dagboknummer eller tinglysingsdato
  • henvisning til ledetekst
  • henvisning til skjema
  • utskriftsmuligheter
  • lagringsmuligheter av pantebokside
  • distribusjon av link til pantebokside