Skjemaer (blanketter)


Skjemasamlingen for Onsøy sorenskriveri finnes stort sett i den enkelte pantebok. De er heftet fast foran i panteboka, og mikrofilmet og senere skannet sammen. Skjemaene er derfor tilgjengelige på Digitalarkivet:


Pantebok 48

Nyskannet versjon av skjemaene 1 - 50:

Enkelte av skjemasamlingene har løsnet fra pantebøkene, og har blitt lagt inn feil pantebok. Som det går fram over, er pantebok 47 filmet med skjemaene 1 - 50 som egentlig tilhører pantebok 48.

I tillegg har en skjemasamling ikke blitt filmet i det hele tatt, og ser ut til å tilhøre pantebok 49.


Pantebok 49

Skjemaer som ikke er skannet tidligere:


Det henvises også til skjemaer med høyere nummer, men disse skjemaene synes å være tapt, eller kan tilsvare samme nummer i pantebok 48