Dødsfallsmeldinger

Dødsfallsmeldingene er som regel kun tilgjengelig på lesesalen i orginal. Mesteparten av de bevarte dødsfallsprotokollene hos lensmannen og skifteretten derimot, er stort sett digitalisert og tilgjengeliggjort på Digitalarkivet. For mange av disse dødsfallsprotokollene er det også utarbeidet dødsfallsregistre.


Skifter

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har i samarbeid utarbeidet en brosjyre Førstehjelp for arkivbrukere 5 - Skifter som gir en innføring i

  • arveskiftenes historie
  • arveregler
  • hvilke opplysninger som registreres i skiftene
  • hvordan vi finner fram i skiftematerialet
  • hvor skiftene finnes

Brosjyren er nedlastbar i pdf-format ved hjelp av linken til høyre.

Nå er alle skifteprotokollene som finnes i sorenskriverarkivene fram til omkring 1840 digitalisert og tilgjengelig på Digitalarkivet.

For en del av dette materialet er det også utarbeidet registre. Disse kan noen ganger velges direkte i menyvalget (skiftekort/skifteregister) eller blir andre ganger først synlig når du har foretatt et utvalg.