I arkivet etter Oslo politikammer finnes en av de mest brukte serier i Statsarkivet i Oslo, nemlig emigrantprotokollene fra Christiania/Oslo. Protokollene er lagt ut på Digitalarkivet i transkribert utgave. Det finnes også mikrofilmkopier av hele serien. Originalene er sperret for bruk på grunn av sterk slitasje.

Øverst i utsnittet under ser vi at Even Olsen Myren med hustru Oline og en datter på 3/4 år dro over til Quebec 12. juni 1867.
Vi finner familien igjen i Digitalarkivet - både i emigrantprotokollene og i folketellingen 1865.