Grunnbokblad


I forbindelse med overføring av tinglysingsoppgavene fra domstolene til Statens kartverk, har statsarkivet fått avlevert grunnboksbladene. Disse dekker tidsrommet fra 1936 til ca. 1990, og etterfølger de gamle realregistrene som for lengst befinner seg i statsarkivene.

De originale grunnbokbladene er ikke tilgjengelig for utlån på lesesalen. De er tildels sterkt nedslitte. Grunnbokbladene er mikrofilmet, og senere kopiert digitalt. All bruk skal skje med utgangspunkt i de digitale kopier. Opplysninger fra grunnbokbladene er tilgjengelig gjennom Statens kartverk eller Infoland.