Oslo mønstringskontor (1866-1908)


Dette er forløperen til Oslo sjømannskontor, og alfabetiske registre fra 1866 er overført dit. Registrene omfatter kun annotasjonsrullene nr. 1-4 og hovedrullene nr. 3-5 ved Oslo mønstringskontor (se under), og fortsetter som registre for Oslo sjømannskontor.

Oslo mønstringskontor har hovedruller fra 1819 til 1881, mens hovedserien for hovedruller fra 1877 er overført til Oslo sjømannskontor.


AnnotasjonsrullerÅrstallene bak rullene viser til år for første og siste innførsel for nyregistrerte sjømenn. Fortløpende innførsler og oppdateringer strekker seg ut over sluttår.

Rullene er indeksert for hvert 100. patentnummer, så det må søkes og blas manuelt for å finne riktig patentnummer innenfor dette spranget

Hovedruller