Oslo sjømannskontor

(1877-1948)

Årstallene bak rullene viser til år for første og siste innførsel for nyregistrerte sjømenn. Fortløpende innførsler og oppdateringer strekker seg ut over sluttår.


Registerbind

Tre registerbind henviser til patentnummer i rullene til Oslo sjømannskontor - både til annotasjonsruller (A), hovedruller (H) og andre typer av rulle. For de lavere nummerseriene - under 10091 (annotasjonsrullen) og under 2026 (hovedrullene) kan rullene gjenfinnes under Oslo mønstringskontor.

Vær oppmerksom på at bokstavene ikke alltid står i alfabetisk rekkefølge i innholdsfortegnelsen og en bokstavoppføring kan fortsette senere i fortegnelsen.
B-ruller

          1. Oslo krets (patent 1-485, 6026-6366)
          2. Fredrikstad krets (patent 1-36)
          3. Halden krets (patent 1-4)
          4. Sarpsborg krets (patent 1-14)
          5. Moss krets (patent 1-6)
          6. Drøbak krets (patent 1-13)

          1. Oslo krets (patent 1-178) 1883-1891
          2. Drøbak krets (patent 1-67) 1884-1913
          3. Fredrikstad krets (patent 1-375) 1905-1914
          4. Son krets (patent 1-27) 1891-1911
          5. Moss krets (patent 1-164) 1883-1914
          6. Sarpsborg krets (patent 1-42) 1893-1914
          7. Halden krets (patent 1-68) 1883-1914

Rullene er indeksert for hvert 100. patentnummer, så det må søkes og blas manuelt for å finne riktig patentnummer innenfor dette spranget.Annotasjonsruller


Hovedruller


          1. Fredrikstad krets (patent 375-832) 1914-1925
          2. Moss krets (patent 165-356) 1914-1933
          3. Drøbak krets (patent 68-91) 1915-1948
          4. Sarpsborg krets (patent 43-188) 1915-1932
          5. Halden krets (patent 69-210) 1915-1937

          1. Fredrikstad krets (patent 828-1704) 1929-1948
          2. Moss krets (patent 357-511) 1933-1948
          3. Sarpsborg krets (patent 189-327) 1932-1948
          4. Halden krets (patent 211-260) 1937-1948
          5. Drøbak krets (patent 828-835) 1929-1948