Jurisdiksjonen på lokalt nivå har variert


Vi har utarbeidet oversikter som viser flyttingen av kommuner (prestegjeld/herreder/sogn) mellom de forskjellige sorenskriveriene/tingrettene/herredsskriveriene som har eksistert gjennom tidene i vårt distrikt, med byfogdembetene for bynære områder.

Dette er samme oversikt som også brukes for å fastslå eiendomshistorien.