Nettutstillinger


Her vil vi bringe noen eksempler fra arkivsakene i Statsarkivet i Oslo. Det kan dreie seg om spesielle dokumenter, eller om eksempler fra arkivsaker som er mye i bruk eller kanskje har større nytteverdi enn folk flest er klar over. Under kilder vil man finne utstillinger der formålet er å presentere arkiv og arkivkataloger.