Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

En fattigkommisjon på slutten av 1700-tallet

Fattigvesenets arkiver befinner seg særlig i kommunene. Fra eldre tid finnes likevel mye i geistlige arkiver i statsarkivene. I mange prestearkiver er det fattigprotokoller og brev tilbake til 1740-årene. Anordning om de fattiges forpleining i Akershus stift, og også tukthusets opprettelse i Kristiania, ble gitt 2. desember 1741. Dessuten kan stiftsdireksjonens arkiv ha informasjon fra sent 1700- og tidlig 1800-tall. Også arkivet etter Kristiania tukthus gir mange opplysninger om fattige og betlere.

En fattigprotokoll

Vi skal bla litt i en fattigprotokoll for Kråkstad prestegjeld (som omfattet Kråkstad og Ski, i dag Ski kommune). Onsdag 19. februar 1783 holdt fattigkommisjonen møte på gården Roås i Ski sokn. Her satte man opp fattigmanntall og fordelte byrdene på gårdbrukerne i hvert sokn. Tilsammen var det 39 fattignumre i 1783. De fleste på listen kom i kategorien vi i dag ville kalt eldre og uføre.


Vi ser at fattiglem nr. 1 (til venstre) i hovedsoknet Kråkstad, Sjur Monsen, ble sendt rundt på flere gårder. Lengst bodde han på Frogner søndre, en forholdsvis stor gård. Etter fire uker ble han sendt videre til nabogården for to uker. Deretter skulle han være 1 uke hos sersjant Kruse, 1 uke på Eng, så 14 dager på Store Løken. Deretter måtte han tilbake til Søndre Frogner igjen.


Eli Kristoffersdatter var over 80 år gammel, og skal i følge kirkeboka ha tjent på Østby og Lille Grydeland i over 50 år før hun kom på legd. Hun står som nr. 5 på listen over til høyre. Hun døde i 1786, begravet 18. mars. Alderen oppgis da til 85 år - men slikt skal vi ikke ta altfor bokstavelig.Ikke alle fattiglemmene ble sendt fra gård til gård. Mange fikk penger i stedet, ofte holdt de til på en husmannsplass. Under Ski sokn ser vi for eksempel nr. 6 Ingeborg Dalsplassen. Til henne skulle Anders Ski ut med 2 daler, mens elleve andre brukere tilsammen skulle gi snaut 8 daler. Mange fikk langt mindre enn Ingeborg. Rasmus Trulsens enke i Ski sokn fikk kun 2 daler 1 ort. Noen hadde barn å forsørge, uten at det kommer frem i fattigmanntallet.
På fattigkommisjonens forsamling ble det også valgt nye fjerdingsmenn for hvert sokn. Fjerdingsmennene skulle representere hver sin del av soknet, som gjerne var delt i fire deler. Fattigkommisjonen ble ledet av soknepresten Jens Hørbye. Tilstede på møtet var også verten, konstituert lensmann Thomas Olsen på Roås. Når det gjelder sokneprest Hørbye, var det to prester etter hverandre i Kråkstad prestegjeld med samme navn. Begge opptrer i denne utstillingen. Jens Hørbye den eldre var blitt sokneprest der i 1773, og ledet fattigkommisjonens møte i februar 1783. Sønnen Jens Hørbye junior overtok kallet 3.9.1783.
.