Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Den norske regjering utstedte mobiliseringsordre 13. september. Samtidig gjalt den alminnelige ordre, at ingen avdeling, patrulje eller enkelt soldat måtte overskride riksgrensen så lenge fredsbrudd ikke hadde funnet sted.

Distrikskommandosjef Sørensen underrettet oberst Strugstad ved grensefestningen i Kongsvinger prompte om dette..