Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Ørjetun kursted i Østfold ble stiftet i 1910 av Den norske lægeforening og overtatt av staten i 1920.

Institusjonen ble nedlagt i 1990, og arkivet avlevert Statsarkivet i Oslo fra Østfold fylkeskommune i 2002.

Ørjetun var behandlingshjem for rusmisbrukere. Bildet under viser hovedbygningen på Ørjetun omkring 1916.

 

Her ser vi Ørjetun i vinterlandskap rundt 1910.

Bildet nedenfor til venstre viser den første styrer dr. Karl Arthur Andresen og hans familie utenfor styrerboligen. Andresen var leder for Ørjetun fra 1910 til 1916. Det andre bildet viser familien i stuen. Bildene er tatt omkring 1916.

 

Driften var basert på frivillig innleggelse gjennom lege eller edruskapsnemd. På grunn av brann (i 1934, 1937 og 1952) har stedet flere ganger vært ute av drift. Bildet under ble tatt da bygningen brant første gang, 15. november 1934.

Tyskerne disponerte stedet under krigen. De bygget en brakke i 1940 som senere ble hovedinternat. Ørjetun ble gjenåpnet i 1946, men da bare for to år. En ny gjenåpning skjedde i 1961, og på begynnelsen av 1960-tallet huset stedet bare narkomane. Klienter og klientjournaler fra denne perioden ble overført til Statens klinikk for narkomane.

Ørjetun hadde kun mannlige klienter frem til slutten av 1970-årene, deretter fikk også kvinner plass.

Fra 1985 ble stedet drevet av fylkeskommunen. Da het det Ørjetun bo- og treningssenter. I 1990 ble institusjonen nedlagt og lokalene leid bort til Evangeliesenteret.

Arkivet utgjør 25 hyllemeter med blant annet klientjournaler, korrespondanse, fotoalbum, møtebøker, vaktjournaler og regnskap.

Dette bildet viser kurbygningen anno 1933.

 

Klientjournalene er ordnet etter første dato for innleggelse, og er underlagt strenge betingelser for innsyn. Det er stort sett klientene selv som står for innsynet i slike mapper. Mange klienter var gjengangere.

Arkivet inneholder også den siste bestyreren Håkon Teiglands materiale Ørje kursted historie. Den samme bestyreren har vært her i Statsarkivet og avlevert to fotoalbum som blant mange andre inneholder bildene du ser på denne siden. De er tatt fra begynnelsen av 1900-tallet frem til 1989.

Klientene hadde ansvar for husdyrene, og av de mer spesielle ting i arkivet finner vi en Verpebok med oversikt over hvor mange egg hønene la. Dessuten en Kaninbok med oversikt over kaninenes parringsresultater….
.