Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Statsarkivet i Oslo feiret sitt 90-årsjubileum sommeren 2004. Stiftsarkiverne i Kristiania ble skilt ut fra Riksarkivet 1. juli 1914 som en egen institusjon. I 1919 ble navnet endret til Statsarkivet i Kristiania, og fra 1924 Statsarkivet i Oslo.

Jubileumsutstillingen har smakebiter fra arkivene i Statsarkivet i Oslos første år, 1914. På begynnelsen av 1900-tallet ble tekniske nyvinninger som telefoner, skrivemaskiner og biler mer vanlig. Både 100-års jubileet for 1814 og utbruddet av 1. verdenskrig preget året og satte sine spor i arkivene. Vi har også prøvd å vise smakebiter som sier noe om dagliglivet i dette året. At det skjedde i 1914 er den eneste fellesnevneren for dokumentene vi har valgt ut.


Året 1914 på kontorveggen

Slik var året 1914. Denne kalenderen ble brukt av lensmann Johan Undrum ved Skjeberg lensmannskontor. Flere av lensmannens avtaler og møter er merket av på kalenderen, som for eksempel månedstinget og ekstratinget hos sorenskriveren, der rettslige avtaler, som for eksempel overdragelser av fast eiendom ble tinglyst. Politiarkivene i byene går tilbake til 1700-tallet, og lensmannsarkivene fra begynnelsen av 1800-tallet. De er kjennetegnet av at politi og lensmann har hatt en rekke oppgaver, styrt av ulikt lovverk. Lensmannen har også hatt oppgaver på vegne av andre embetsmenn. Mot slutten av 1800-tallet fikk han stadig flere politioppgaver, og fra 1915 ble lensmannen også bidragsfogd og namsmann.
.