Her vil vi legge ut informasjon om nye arkiver som vi har mottatt, om tilgjengeliggjøring av arkivmateriale på Internett (Digitalarkivet) og andre aktuelle nyheter.

Ny utstilling - Høyesterett 200 år

(28.5.2015)

30. juni er det 200 år siden Høysterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 29. mai åpner Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo utstillingen "I siste instans - Høyesterett gjennom 200 år.

Les mer...


En hyllest til kjærligheten fra 1700-tallet

(13.2.2015)

I anledning Valentinsdagen:

”Toe Hierter foreenet med Troeskabets Baand

Kan ingen adskille med Mægtigste Haand."

Les mer...


Avleveringsstopp

(13.2.2015)

Våre magasiner er fulle og vi innfører avleveringsstopp.

Les mer...


Tilsyn med kommunale arkiver

(13.2.2015)

Vi publiserer rapportene fra tilsyn med kommunale virksomheter i Østfold, Akershus og Oslo.

Les mer...