Her vil vi legge ut informasjon om nye arkiver som vi har mottatt, om tilgjengeliggjøring av arkivmateriale på Internett (Digitalarkivet) og andre aktuelle nyheter.


En hyllest til kjærligheten fra 1700-tallet

(14.2.2017)

I anledning Valentinsdagen:

”Toe Hierter foreenet med Troeskabets Baand
Kan ingen adskille med Mægtigste Haand."

Les mer...


Arkivtilsyn i Oslo, Akershus og Østfold

(15.12.2016)

Statsarkivet har nå gjennomført arkivtilsyn med samtlige bydeler i Oslo kommune. Vi har avsluttet tilsynene med de fleste kommunene i Akershus og Østfold. Rapporter fra de fleste tilsynene er tilgjengelig her.

Les mer..


Høyesterett 200 år

(28.5.2015)

30. juni er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 29. mai åpner Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo utstillingen "I siste instans - Høyesterett gjennom 200 år.

Les mer...