Av og til mottar Statsarkivet i Oslo arkivmateriale som verken er ordnet, pakket eller listeført. Tre handleposer – ikke fylt av matvarer – men med arkivmateriale fra Blindern gård ble nylig avlevert oss. Materialet kan være av stor interesse for lokalhistorikere.

Kildene dekker perioden 1799-1916 og illustrerer hverdagslivet på Blindern gård, det området der Universitetet i Oslo ligger i dag.

Blant annet finner vi en skifteprotokoll fra 1820-tallet der boet etter Madamme Anne Halvorsdatter Arnesen behandles. Protokollen inneholder oppgaver i forbindelse med eiendommer: husmannsplasser, inn- og utmark. Flere Akergårder omtales, som Gaustad og Borgen. 

Store deler av arkivet er etter Even Arnesen og hans skolegang på Aars og Voss’ skole og Aas høyere landbruksskole, i 1870-årene.

Arkivet er nå ferdig ordnet og katalogen kan sees på Arkivportalen.