Statsarkivet gjennomfører tilsyn med kommunale virksomheter Oslo, Akershus og Østfold. Samtlige kommuner i Østfold har fått tilsyn og vi er halvveis i Akershus. Vi har også påbegynt tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.

Våren 2015 har vi i Akershus gjennomført tilsyn med kommunene Rælingen og Nes. I Oslo har vi gjennomført tilsyn med bydelene Sagene, Stovner, Ullern og Gamle Oslo, samt etaten Kultur- og idrettsbygg (tidligere Oslo 2022). 

I høst vil vi gjennomføre tilsyn med Bydel St. Hanshaugen (august), Asker kommune (september), Bydel Nordstrand (oktober), Bydel Frogner (oktober), Gjerdrum kommune (november) og Bydel Alna (november).

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er tilgjengelig på våre hjemmesider.