Statsarkivet gjennomfører tilsyn med kommunale virksomheter Oslo, Akershus og Østfold. Samtlige kommuner i Østfold og de fleste kommunene i Akershus har fått tilsyn. Vi er også igang med tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.

Våren 2016 har vi gjennomført arkivtilsyn med seks bydeler i Oslo kommune.

Høsten 2016 vil vi blant annet fortsette med de siste bydelene i Oslo kommune.

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er tilgjengelig på våre hjemmesider.