Vakre ord om kjærlighetens kraft og sødme dedisert til den utkårede idet to hjerter ble forent med troskapsbånd.

Det var Ole Botolfsen Houger f. 1775 som adresserte dette diktet til Gunhild Holmsdatter Narvestad f. 1776. Den kalligrafiske utformingen understreker budskapet. Kanskje var det en gave i anledning av vielsen i 1799? Ordet ”votum” er vanligvis knyttet til høytidelige løfter.

Dette vakre dokumentet er nevnt i slekts- og lokalhistorisk litteratur, som ”Slekten fra Hauger i Vestby” av Rolf Mack og ”Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene. 1. Vestby sokn” av Osvald Martinsen.

Originalen er en del av privatarkiv etter Houger/Hauger-slekten (PAO-0309) som Statsarkivet i Oslo mottok høsten 2013. Av hensyn til den fysiske tilstanden, vil arkivet tilgjengeliggjøres for publikum i digital form.

 

 

Klikk på dokumentene for større versjon.

Under kan du lese en avskrift av dokumentet:

Til Min Allerkiæreste Veninde Gunnild Holmsdatter Narvestad. -

Toe Hierter foreenet med Troeskabets Baand
Kan ingen adskille med Mægtigste Haand.-        

  ---------------------

Vendskab og Kiærlighed mellem to Venner
opløfter Siælen til høyeste Skye
Gud dennem Glæde ved Engler tilsender
Stemmen forkynder en klingende Lyd,
En Glæde det er, at være den nær
som Siælen opliver og Hiertet har Kiær. –

End ikke ald Verdens det rødeste Guld
kan skinne saa klart som Kiærligheds Straaler,
En Den som bestandig er troefast og huld
den Glæde for Guldet i Hiertet indmaaler,
Hvad hielper Guldklumpen naar Hiertet er falskt
naar Guldet forgaar er det ude med alt.

Kan noget i Verden vel sødere tænkes
end vandre paa Ærens og  Kiærligheds Vey,
En brændende Ild kan ved Vandet vel dempes
men Kiærligheds Straale dempe kan ey,
Toe Hierter foreenet med Troskabets Baand
kan ingen adskille med Mægtigste Haand. 

Votum

Kiærlighed og gode Dage
være steds hos dig og mig,
Kiærlighed vil Gud behage
elske troefast uden svig,
Takke Gud for det han under
os til Livets Underhold,
Saa har vi en god Miskunder
Herren som er bliid og bold.- 

Længe leve du til Glæde
for min ømme Kiærlighed,
Tag hos mig dit Elskovs Sæde
rette Vey os Gud beteed,
Herre und os begge Lykke
knytte os et Ægte Baand.
Giv os sundhed Glædens Smykke
vi da giver Haand i Haand.- 

Oprigtigt og Velmeent af Ole Botolfsen Houger. -

I andre av arkivene som er avlevert til oss kan vi finne ytterligere opplysninger om paret. Ole og Gunhild ble viet i november 1799 i Hobøl:
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050630030500.jpg
Kilde: Hobøl prestekontor, Kirkebok I-1, 1733-1814, fol. 300a, nr. 10

Gunhild ble døpt i 1776 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050630030389.jpg og konfirmert i 1791 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050630030469.jpg
Kilder: Hobøl prestekontor, Kirkebok I-1, 1733-1814, fol. 188b og 268a.

Ole Botulfsen Houger f. 1775 var fra Vestby. (døpt 1. søndag etter Treenighetssøndagen, antagelig 18. juni 1775): http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061025050662.jpg
Kilde: Vestby prestekontor, Kirkebok I-2, 1750-1779, fol 168a.

Vi finner paret i Folketellingen 1801, men der er Ole registrert som Olssen (kanskje ut fra sin fars navn: Botolf Olsen). Han skal eie gården Østby (Ustbye) i Ås prestegjeld.
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058214001732

Men gården Østby, i Kroer i Ås, ser ut til å ha vært i brudens familie fra før, og det er egentlig Gunhild som skal ha fått denne eiendommen sammen med sin mann: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080918320589.jpg
Kilde: Follo sorenskriveri, Realregister I-4, fol. 13a

Der fikk paret sitt første barn, Marthe f. 1801:
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026030322.jpg
Kilde: Ås prestekontor, Kirkebok I-2, 1772-1813, s. 283 nr. 86

Fra 1805 skal Ole Botolfsen Houger ha overtatt slektsgården Houger/Hauger i Vestby etter sin far, Botolf Olsen:
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080918320236.jpg
Kilde: Follo sorenskriveri, Realregister I-3, fol. 212a.