Statsarkivet er i gang med høstens tilsyn med arkivene i kommuner i Akershus og Østfold. Vi starter også med tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.'

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.