Statsarkivet gjennomfører tilsyn med kommunale virksomheter Oslo, Akershus og Østfold. Samtlige kommuner i Østfold har fått tilsyn og vi er halvveis i Akershus. Vi har også påbegynt tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.