Statsarkivet i Oslo gjennomfører for tiden tilsyn med arkivene i kommunene i Østfold og Akershus.

Flere rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.