Statsarkivet er har fullført høstens tilsynsrunde i kommuner i Akershus og Østfold. Vi har også påbegynt tilsyn med virksomhetene i Oslo kommune.

Rapporter fra tilsynene, samt brev med pålegg om utbedringer, er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.