Organisasjon og personale


Statsarkivet i Oslo har 13 faste stillinger med følgende fagpersonale:

  • Statsarkivar (leder)
  • Arkivarer (vitenskapelig personale)
  • Saksbehandlere

Statsarkivet i Oslo har felles konserveringstjeneste med Riksarkivet

Navn

Stilling

Telefon

   
Jolanta Akre Arkivar 22 02 28 31    
Vigdis Andersen Rådgiver 22 02 26 65    
Bjørg Ida Berget Rådgiver 22 02 26 54    
Barbara Jean Bach Berntsen Seniorkonsulent 22 02 26 56    
Erling Dragland Førstekonsulent 22 02 26 64    
Odd Halvorsen Førstearkivar 22 02 26 58    
Bente Hartviksen Førstearkivar 22 02 26 23    
Pétur Kristjánsson Seniorrådgiver 22 02 26 86    
Maren Dahle Lauten Rådgiver 22 02 27 42    
Marcus Liebold Seniorrådgiver 22 02 26 51    
Kirsten Lie Nordbyhaug Seniorkonsulent 22 02 26 61    
Sigurd Rødsten Rådgiver 22 02 26 60    
Lars-Jørgen Sandberg Statsarkivar 22 02 26 00    
Jon Sandven Seniorrådgiver 22 02 26 35    
Per Hind Stellander Førstekonsulent 22 02 26 45    
Ingeborg Stensrud Rådgiver 22 02 26 47    
Mette Værnes Førstekonsulent 22 02 27 48