Publikumstjenester


Statsarkivet i Oslo må basere sine publikumstjenester på at flesteparten selv studerer arkivsakene på lesesal. Vi har ikke bemanning til å foreta tidkrevende arkivundersøkelser for forskning eller hobbyformål. Vi gir selvsagt veiledning om vårt arkivmateriale, slik at publikum kan finne frem til de arkivsakene som kan være aktuelle for deres bruk.

De som trenger dokumentasjon på sine rettigheter, eller har andre velferdsbegrunnede behov, vil så langt vi har ressurser til det få undersøkt dette. Når det gjelder slektshistoriske undersøkelser, vil vi også henvise til debattforumet på Digitalarkivet der spørsmål kan presenteres for, og besvares av andre slektsforskere.

Mye av vårt arkivmateriale er i dag skannet og tilgjengeliggjort på Internett. Dette gjelder kirkebøker, borgerlige lysnings- og vigselsbøker, dødsfallsprotokoller, tinglysningsmateriale fram til 1950 og tingbøker. Bli bedre kjent med dette materialet på Digitalarkivet.

Vi har også opprettet egne veiledninger for arkivmateriale som er mye etterspurt (eiendom og rettighetsdokumentasjon). De er oppført i menyen til venstre.

Arkivverkets serviceerklæring