Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organ, jfr. arkivloven § 7. I dette ligger at Riksarkivaren ved Riksarkivet og statsarkivene kan foreta tilsynsbesøk hos den enkelte virksomhet.

Arkivloven § 8 pålegger offentlig forvaltning å gi opplysninger til Riksarkivaren om arkivmessige forhold, og om forhold som kan ha betydning for oppfyllelse av formålet med arkivloven.

Tilsyn med kommuner og fylkeskommuner er en prioritert oppgave for Statsarkivet i Oslo. Alle kommuner og fylkeskommuner i vårt embetsdistrikt vil i løpet av de nærmeste årene få tilsynsbesøk.

Arkivverket har utarbeidet en strategi for tilsyn med arkivene i offentlig forvaltning fram til 2017.

Kommunale og fylkeskommunale arkiver er av vesentlig betydning for innbyggernes rettssikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.

Hensikten med tilsynsvirksomheten er å kontrollere at kommunene oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter om sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene.

Tilsynsrapporter og pålegg er tilgjengelige fra menyen til venstre.

Her finner du også lenke til siden med tilsynsrapporter fra Østfold og Akershus.

Rapporter fra tilsyn med virksomheter i Oslo kommune finner du her.