Bilde av statsarkivet bygning

Statsarkivet i Stavanger, Bergelandsgt. 30. Foto: Anne Karin Jåsund.

Statsarkivet flytter – store endringer for brukere

Som de fleste av våre brukere kjenner til, gjennomfører huseier en full rehabilitering av Bergelandsgt 30. Statsarkivet har allerede flyttet én gang internt i bygget. Vi skal nå flytte store deler av virksomheten vår til eksterne midlertidige lokaler i perioden 15. august 2015 til minimum 31.mars 2016.

Vi har innledet et samarbeid med Stavanger byarkiv om lesesal, og våre lesesalsgjester vil i denne perioden bli invitert til deres lesesal. En av våre ansatte vil være til stede i byarkivets åpningstider fra og med 25.8.15. Statsarkivets lesesal vil være helt stengt i perioden 11.8.2015 og frem til ca 1.4.2016. Åpningstider for lesesal vil være i åpningstidene til Stavanger byarkiv som p.t. ser ut til å bli mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 0900 – 1500.

Magasin vil bli værende igjen i Bergelandsgate, og vi vil få utfordringer med at vi/materialet er på ulike steder. Det vil være derfor behov for å legge opp nye rutiner for bruk av materiale på lesesal.  Det vil være nødvendig å bestille materiale i forkant av besøk og vi må samle henting til bestemte tider.

For øvrige henvendelser gjelder fortsatt epost sastavanger@arkivverket.no og tlf 51501260,  telefontid 9-15 mandag – fredag. 

Statsarkivet er depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den statlege forvaltinga i Rogaland. Dei eldste arkiva går tilbake til 1500-og 1600-talet. Mesteparten av materialet er frå om lag 1750 og framover. Rogaland har tildømes dei eldste bevarte tingbøkene i landet. Den eldste er etter Sorenskrivaren i Jæren og Dalane, og tek til i 1613.

Statsarkivet har meir enn 1650 store og små privatarkiv. Dei største privatarkiva omfattar hermetikkindustrien, skipsreiarlag og petroleumsindustrien. Dei siste er frå 1970-åra og framover. Desse petroleumsarkiva utgjer no ein stor del av privatarkiva våre. Statsarkivet i Stavanger har eit nasjonalt ansvar for å dokumentera norsk petroleumshistorie på arkivsida. Ved utgangen av 2011 hadde vi omlag 15000 hyllemeter med arkivmateriale i magasina våre.

Spør oss!

Følg oss på Facebook!

Siste nytt fra Statsarkivet!

Nye opningstider på lesesalen!