Sentralbord:

1. september - 31. mai
Mandag – fredag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 - 19.00

1. juni - 31. august
Mandag – fredag 09.00 – 15.00

Lesesal/resepsjon:

1. september - 31. mai
Tirsdag og torsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 - 19.00
Mandag og fredag stengt

1. juni - 31. august
Tirsdag - torsdag 09.00 – 15.00
Mandag og fredag stengt

 Opningstider julen 2014

Lesesalen er stengt fra 24.desember, vi åpner igjen tirsdag 6. januar 2015.

Sentralbordet er stengt mellom 24.desember og  1. januar 2015.

Siste kveldsåpne onsdag før jul er 10. desember, første kveldsåpne onsdag i 2015 er 7. januar.

Adresse

Post- og besøksadresse
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30, 4 etg.
4012 Stavanger

Telefon: 51 50 12 60
Telefaks: 51 50 12 90

E-post
Kontakt oss via e-post.
Ved bruk av e-post ber vi om at du opplyser om fullt navn, adresse og telefonnummer. 
E-postadresse: sastavanger@arkivverket.no

Fakturaadresse
Fakturaer til Arkivverket skal sendes i elektronisk handelsformat (EHF) til Arkivverket (org.nr 961181399). For mer informasjon se DFØs hjemmesider  .
 Alle fakturaer skal være merket med bestillers ID (1910xxxx).