Avlevering betyr at et avsluttet statlig arkiv på papir eller i digital form overføres til et arkivdepot.

Enkel elektronisk avleveringsliste.