Håndboka ble utgitt på Universitetsforlaget i 2005 og er nummer 19 i Riksarkivarens skriftserie.  Dette er et svært nyttig oppslagsverk for alle som skal benytte kildemateriale i statsarkivene. Boken omhandler arkiver fra statsforvaltningen fra 1600 til 1990-årene og arkiver fra fylkeskommunal virksomhet 1837-1975. Den beskriver hvilket arkivmateriale som finnes i statsarkivene, hvilken administrativ sammenheng det er skapt i, og hvordan man finner fram til det. Arkivene som er behandlet i boken, er av papir. Håndboka er tilgjengelig på vår lesesal.

Forfatteren, Liv Mykland, har vært ansatt ved Aust-Agder-Arkivet og flere statsarkiv. I årene 1987-2001 var hun statsarkivar i Tromsø. I 1987 ga Liv Mykland sammen med Kjell-Olav Masdalen, ut ”Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene”, Universitetsforlaget.