Norsk Historisk Leksikon (NHL) dekker gjennom korte artikler sentrale emner fra norsk kultur- og samfunnshistorie i perioden fra ca. 1500 – ca. 1850. Her er oppslag om befolknings- og sosialhistorie, retts- og administrasjonshistorie, mynt, mål og vekt, jordbrukshistorie, fiskeri- og fangsthistorie, handels- og byhistorie, bergverkshistorie, folkloristikk, etniske grupper, kirkehistorie og mye mer. Boka, som kom ut første gang i 1974, har etablert seg som et sentralt oppslagsverk i norsk historie. Den er nå oppdatert og i store deler nyskrevet med nye fagområder, nye illustrasjoner og kartmateriale samt en omfattende bibliografi. Steinar Imsen og Harald Winge er redaktører og hovedforfattere. Boka utgis på Cappelen Akademisk Forlag.