”Luksusskatteliste for motorvogner”

Dette er navnet på ei interessant regnskapsbok i arkivet etter Byfogden i Stavanger. I 1917 vedtok nemlig Stortinget ”Midlertidig lov om skat på luksus”. Private biler og motorsykler med eller uten tilhenger- eller sidevogn skulle skattlegges når disse var beregnet for personbefordring. Biler som skulle benyttes til leiekjøring i henhold til bevilling, var unntatt. Skatten på kjøretøyene ble beregnet ut fra politiets mottatte oppgaver over distriktets registrerte, skattepliktige motorvogner. Denne oversikten skulle også inneholde opplysninger eierens navn og bopæl ”samt de for skatteberegningen nødvendige opgaver”.

Luksusskattelisten for Stavanger dekker perioden 1920-1928. Listen inneholder navn og bosted på noen av byens mest velstående innbyggere. Vi finner både konsuler, fabrikkeiere, skipsredere, kjøpmenn, ingeniører og flere andre yrkesgrupper. Blant bileierne som er registret i skatteåret 1920/1921 finner vi til og med student Lars Bjorland, bosatt i Kongsgaten 68. Bilen hans hadde registreringsnummer L-411. Kanskje finner du noen kjente? 

Luksusskatteliste for motorvogner