Andre institusjonar i Bergelandsgt. 30

Interkommunalt Arkiv i Rogaland

Rogaland Historielag

 

Samarbeidsprosjekt

Fotonettverk Rogaland

Kulturminne Ekofisk

Kulturminne Frigg

I samarbeid med flere oljeselskap, universiteter og arkivinstitusjoner har Statsarkivet i Stavanger etablert et europeisk nettverk for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver knyttet til olje- og gassindustrien: European Oil & Gas Archives Network (EOGAN). Nettverket holder årlige møter for medlemmer og interesserte. For mer informasjon om nettverket: http://eogan.blog.com/

Kulturminne Statfjord

Andre lenker

Stavanger Byarkiv

Her finn du alle kommunale arkiv som er eldre enn 25 år.

Misjonsarkivet

Misjonsarkivet er tilknytta Misjonshøgskolen (MHS) som eit forskningsarkiv.

Det norske utvandrersenteret

Det norske utvandrersenteret dokumenterar, forskar og formidlar historia om norsk ut- og innvandring.

Byhistorisk Forening Stavanger

Dokumentasjonsprosjektet

Dokumentasjonsprosjektet var eit samarbeid mellom dei humaistiske miljøa ved universiteta i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Føremålet med prosjektet var å ta i bruk moderne datateknikk i fleire av universiteta sine samlingar av språk og kultur i Norge. Her finn du mellom anna dei eldste tingbøkene frå Rogaland.