Det er mulig for statsarkivene og Riksarkivet å låne arkivsaker seg imellom. Imidlertid er det ikke alle typer arkivsaker det er forsvarlig å frakte mellom institusjonene. Den institusjonen som oppbevarer arkivsakene, avgjør om materialet kan lånes ut.

Dersom du skulle trenge arkivsaker som befinner seg i et annet statsarkiv eller i Riksarkivet, kan du henvende deg til lesesalsvakten eller ekspedisjonen, så vil vi kontakte det aktuelle arkiv.

Skulle du derimot ha behov for å arbeide med arkivsaker herfra i et annet statsarkiv, må du bestille dem hos vedkommende arkivinstitusjon, som kontakter oss for eventuelt utlån.