Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Tingbøkene inneholder sorenskriverens referat fra de lokale rettsmøtene og forteller om menneskers liv og skjebne i møte med det offentlige rettsapparatet.

Kilde:	Statsarkivet i Stavanger. Jæren og Dalane sorenskriverembete, tingbok for Jæren og Dalane, 1613-1613, side 1.

Kilde: Statsarkivet i Stavanger. Jæren og Dalane sorenskriverembete, tingbok for Jæren og Dalane, 1613-1613, side 1.

Denne 400 år gamle tingboksiden representerer starten på en svært viktig kildetype for norsk historie. Tingbøkene inneholder sorenskriverens referat fra de lokale rettsmøtene i daværende Stavanger len. Gjennom skriverens sirlige nedtegnelser får vi innsikt i hvordan rettsapparatet fungerte i sin mangfoldighet og bredde. I tillegg forteller referatene om menneskers liv og skjebne i møte med det offentlige rettsapparatet på 1600-tallet.

Den eldste bevarte tingboka for Jæren og Dalane sorenskriveri starter med innførselen av tingmøtet på Bjerkreims skipreideting 11. januar 1613. Det siste rettsmøtet som ble ført inn i denne tingboka ble holdt i Valle skipreide 25. oktober 1613.

Fra denne eldste tingboka for Jæren og Dalane er det et opphold på to år til den neste, bevarte. Den eldste tingboka for Ryfylke sorenskriveri, det andre av de to sorenskriveriene i Stavanger len, ble påbegynt i 1616. Den eldste bevarte tingboka for Stavanger by tar til i 1617.

Tingbøkene for Rogaland starter tidlig og omtrent samtidig, og de er bevart i så og si ubrutte rekker. I tillegg er rettsprotokollene til Stavanger lagting bevart fra 1637. Lagtinget var appelldomstol for bygdetinget. I nasjonal sammenheng er disse fire gamle tingbokrekkene enestående.

Loven om ny rettergangsordning i 1915 førte blant annet til at tingbøkene gikk ut av bruk i 1927.
.