Fast tilsette  
Kjetil Reithaug Fung. statsarkivar
Inger Messmer   Permisjon
Jogeir Aartun Førstekonsulent
Jan Alsvik Arkivar
Kirsti Hebnes Andersen Førstekonsulent
Ine Westlye Fintland Førstearkivar
Ivar Bjarne Paulsen Bibliotekar
Lisabet Risa Førstearkivar
Hanne Karin Sandvik Papirkonservator
Torkel Thime Førstearkivar
Eli Øksnevad Førstekonsulent
Synnøve Østebø Arkivar
 Lene Bøe  Førsekonsulent

Registreringseininga  
Almina Jazavac Konsulent
Torhild Nielsen Konsulent
Hilde Fleines Tjøtta Konsulent

Prosjektorganisasjon  
Janet Birkedal Martin Rådgiver
Eivind Skarung Rådgiver
Mette Tjørhom Frick  Førstekonsulent
Roald Henrik Tjorteland  Førstekonsulent