Aksjon Kyst-Norge og Syndikaliststreiken på Svalbard dannet rammen for Arkivdagen 12. november der Protest! var tema for dagen.  

 

Vi holdt åpent lørdag 12. november kl 11.00-15.00, til foredrag, Trotskij Trio, utstillinger, veiledning og hjelp på lesesalen

Smakebit fra Trotskij Trio -

My Back Pages.mp3 4,86 MB

, . 

 
Foredrag: Foredrag om syndikaliststreiken ved historiker Jan Oscar Bodøgaard, professor Torbjørn Trondsen stilte opp til Q & A om Aksjon Kyst-Norge, og Trotskij Trio avsluttet dagen med repertoar tilpasset dagens tema.
 

Utstillinger: Aksjon Kyst-Norge kjempet for 50 mils fiskerigrense og aksjonen eksiterte fra 1973 til 1975. Aksjon var tverrpolitisk og fikk stor politisk betydning til tross for at de politiske målene først ble oppnådd etter at organisasjonen ble nedlagt.Statsarkivet i Tromsø oppbevarer 1 hyllemeter arkiv etter Aksjon Kyst-Norge. Vi stilte ut medlemskort (etter avtale), presseklipp, vedtekter, emblemer og mye annet. Tidligere kystaktivist, professor Torbjørn Trondsen stilte opp til Q & A.

Syndikaliststreiken på Svalbard sommeren 1917 gjaldt over hundre arbeidere som gikk ut i streik for elendige bo og arbeidsforhold. Det ble framsatt krav om åtte timers arbeidsdag, minstelønn pr. dag, fire måltider pr. dag, bedre boforhold, m.m., men alt ble avslått av Store Norske. - Syndikaliststreiken på Svalbard sommeren 1917 var en av få ganger i norsk historie da myndighetene var villig til å bruke militær makt mot streikende arbeidere. 26. juli ble de streikende arbeiderne sendt til Norge med henholdsvis «Forsete» og «Foca»

 
Lydutstilling: For første gang ble det også utstilt lydarkiver, både intervju med gruvearbeider Åsmund Selfors som overvintret før første verdenskrig, og opptak fra Aksjon Kyst-Norge sine arrangementer var tilgjengelig for avlytting.
 
Utstillingen illustrerte viktigheten av å ta vare på arkivene etter private organisasjoner som representerer et nødvendig korrektiv til makthavernes fremstilling. Mens vi har vært heldig og klart å bevare arkivet etter Aksjon Kyst-Norge er det få spor etter syndikalistene som utgjorde en viktig politisk kraft i tiden rundt første verdenskrig, og mobiliserte hundrevis av mennesker på sine møter og aksjoner i Nord-Norge.
 

 

Aksjon Kyst-Norge - emblem

Trotskij Trio avsluttet dagen

Kartotekkort fra Store Norske