Møteplasser var tema for årets arkivdag 10.11.2012 som i år ble arrangert i samarbeid med urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Festivalen ble grunnlagt i 1991 som et resultat av Gaivuona Sami Nuorat/Kåfjord Sameungdom sin mobilisering for å ta vare på den sjøsamiske kulturen. Etter hvert har festivalen utviklet seg til å bli viktig ikke bare i lokale målestokk, men også som et møtested for urfolk fra hele verden. Festivalen har imidlertid spesiell vekt på samene og urfolk i det cirkumpolare området.

På arkivdagen holdt sametingsrepresentant og tidligere leder av Gaivouna Sami Nuorat / Kåfjord sameungdomsforening Geir Tommy Pedersen, et foredrag om bakgrunnen for Riddu. Tidligere produsent og leder for Nordlige Folk Senteret, Henrik Olsen foreleste om Riddu som møtested, artisten Lawra Somby holdt en svært spennende minikonsert og Lektor Nils Harald Moe holdt foredraget ”Mat og møtesteder i Nord”. Dagen ble avsluttet med Filmen - "Greater than Ourselves" (2004) av Anita Lervoll.

Utstillingen omfavnet i år et bredt spekter av arkiv. Alt fra dokumenter til  bilder, film og tekstiler fra privatarkivet Riddu Riđđu 

Foredragsholder Geir Tommy Pedersen

Fra utstillinga

Mer fra utstillinga