Kvinners stemmer i rettslokalet under trolldomsprosessene i Finnmark

I rettsreferatene fra trolldomsprosessene kommer man tett på enkeltpersonene. Trolldomsprosessene i Finnmark var svært alvorlige. Selv om det i Finnmark bodde bare cirka 0,8 % av befolkningen i Norge, så fant 31 % av alle dødsdommer i norske trolldomssaker sted her.  I alt 135 personer ble anklaget for trolldom; kvinner, menn og barn. 91 av disse ble henrettet ved brenning på bål, 77 kvinner og 14 menn. Trolldomsprosessene i Finnmark ble hovedsakelig ført ved lokal rett eller bygdeting, og de foregikk på 1600-tallet.

 Rettsprotokollene fra Finnmark er unike ved at referatene fra trolldomssakene er svært detaljerte. Det er mulig å følge alt hva som skjedde med en person fra vedkommende ble ført inn i rettslokalet til dom var avsagt. En vesentlig del av rettsreferatet dreier seg om hva den anklagede personen selv tilstod under forhør. Ofte ble det brukt tortur for å framtvinge tilståelser og for å få tak i opplysninger om andre som angivelig skulle ha vært involvert i hekseri og trolldom.

Hvordan kommer kvinnenes stemmer fram i avhørene? Hva ble de spurt om? Hvordan kan rettsreferater fra trolldomsprosesser gi oss innsikt i mentalitet og tanker hos vanlige kvinner? Dette er spørsmål som Liv Helene Willumsen, Institutt for historie og religionsvitenskap,  spesialist på trolldomsprosessene, vil klarlegge under foredraget.

Pionérer i Nord:  Kampen for kvinners stemmerett  i en kyst-hverdag

Kvinner i nord engasjerte seg i kampen for stemmerett i 2013. Siri Gerrard, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, viser hvordan kvinner i vår nordlige landsdel, i kystbyer, kyst- og fjordbygder og fiskevær bidro i kampen for stemmerett gjennom organisering, opplysningsarbeid, partiarbeid, valg og underskriftslister ved flere anledninger. Dette foregikk i ei tid med tøffe livsvilkår, skarpe politiske motsetninger og der kvinner som utøvere på de politiske arenaer var noe nytt.

Foredragene rammes inn av musikalsk innslag.

I utstillingen vises dokumenter og foto fra kvinnerelaterte arkiver, blant annet fraTromsø kvinneråd, Troms fylkeshusflidlag, Tromsø led av Landskvindestemmeretsforeningen og Tromsø Arbeiderforenings Kvinneforening.