Tema var som mange andre steder i landet: ”Gamle brev forteller. Brev, postkort, postvesen”.  Innledningsvis delte  Ellinor Elvevoll, leder av SLHFT, noen av sine erfaringer fra arbeid med slektshistorie. Deretter fortalte Yngve Lundblad,  leder av Tromsø Filatelistklubb, om poststeder og postruter i Troms,

Harald Lindbach fra Statsarkivet om private brev som kilder til familiehistorie, og til sist ble det demonstrert hvordan man enkelt kan gjennomføre opptak av intervju. I demonstrasjonen av opptak av intervju deltok Ragnar T. Samuelsen, leder av DIS-Troms, Odd-Harald Johannessen fra SLHFT og Gerd Solborg, tidligere leder av Kvaløysletta postkontor. Man fikk tydelig fram hvor viktig det er at den som blir intervjuet presenterer seg og at man lager en logg for intervjuet der tidspunkt for viktige emner blir notert ned. Det blir da langt lettere å kunne bruke intervjuene i ettertid.

I foajeen var det i pausene stor aktivitet rundt standene til DIS-Troms og Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø. Her var det også mulig å få kaffe/te, twist og kjeks, mens man studerte utstilling av kort (1910-1950) og feltpostutrustning.

I pausene var det stor aktivitet og utveksling av informasjon.

 Vårin Johansen, 12 år, var yngste deltaker på slektsforskerdagen.

Utstilling av gamle postkort og brev