Vår historie

Statsarkivet i Tromsø ble etablert i 1987 og flyttet inn i nytt bygg på universitetsområdet i 1988. Forløperen var Statsarkivkontoret i Tromsø, etablert i 1952. Dette kontoret var administrativt underlagt Statsarkivet i Trondheim.

Vi har plass til 22 000 hyllemeter arkiv i magasinene etter at vi i 2003 fikk et nytt magasin. Av dette er vel 9 500 hyllemeter fylt opp med arkiver fra offentlige og private arkivskapere. De eldste dokumentene er fra slutten av 1500-tallet, og den eldste protokollen er fra 1620.

 

Statsarkivet i Tromsø 1987

Statsarkivet i Tromsø 1988