Arkivmateriale

Statsarkivet i Tromsø oppbevarer arkiv fra både eldre og nyere statlige organer. En oversikt over dette materialet finner du under "Katalog offentlige arkiv" i venstremenyen. Vi oppbevarer også en del private arkiv, oversikt over disse finner du også i venstremenyen. Det er også mulig å bruke Arkivportalen som inneholder arkivkataloger fra hele Arkivverket og andre.

Arkivsakene gjenspeiler institusjonens virksomhet. Primært har arkivene hatt et administrativt formål slik at det må tas utgangspunkt i datidens administrative forhold ved søking i arkivene. Kildene inneholder verdifulle person- og eiendomsopplysninger, både til forskningsbruk og til rettslig dokumentasjon. Idag er mye av det mest brukte arkivmateriale, som kirkebøker, folketellinger og tinglysningsmateriale digitalisert og gjort tilgjengelig via Digitalarkivet.

Arkivkataloger/avleveringslister

Det er utarbeidet arkivkataloger/avleveringslister for alle arkivene som er avlevert Statsarkivet i Tromsø. Der vil man få oversikt over hvilke protokoller, arkivbokser (dokumenter), og annet arkivmateriale som finnes i det enkelte arkiv. Det kan ha kommet inn nye avleveringer i etterkant og disse vil da ikke være med på våre nettsider.

Registre

Til mange av de arkivseriene som vi oppbevarer er det utarbeidet egne register som gjør framfinning enklere. Disse registrene er enten originalregistre, dvs. utarbeidet i samtid, eller registre utarbeidet i ettertid. En del registre til vårt arkivmateriale er tilgjengeliggjort på Internett. Branntakstregistre, sjømannsregistre m.v. ligger på Digitalarkivet.