Ei liste som hjelper deg fra matrikkelnummer til gårds- og bruksnummer i Sør-Varanger i 1982

Sør-Varanger
 
   

Ei liste som viser sammenhengen mellom matrikkelnummer og gatenavn i Tromsø by i 1910

Tromsø by 1910
 
 
Oversikt over sorenskrivere / tinglag i Troms:
 
   
   
   
Oversikt over sorenskrivere / tinglag i Finnmark:
 
   
Oversikt over prestegjeld og sogn i Troms og Finnmark  
   
Prestegjeld Troms og Finnmark