Amtmenn/Fylkesmenn

001. Amtmannen/Fylkesmannen i Troms 1866-1970
 
  Egne arkivkataloger for ytre etater:
   
  Sykehusdirektøren/-sjefen 1960-1980
  Fylkesskolestyret 1919-1976
  Utbyggingsavdelingen 1918-1981
  Idrettskonsulenten 1952-1976
  Fylkesrevisoren 1940-1976
  Fylkesbyggesjefen (1950)1957-1976
  Fylkeskassereren (1921)1941-1979
  Troms fylkesgjenreisningsnemnd 1947-1952
  Troms fylkes forsyningsnemnd 1939-1982
002. Amtmannen/Fylkesmannen i Finnmark 1588-1989

med gjenreisninga av Finnmark), 1660-1984 og Vardøhus len, 1588-1659
(forløpig katalog)

Statens bygge- og eiendomsdirektorat/Statsbygg  

500. Statsbygg Nord, 1865-2002

Pristilsynet/Konkurransetilsynet

Arkiv fra Pristilsynet/Konkurransetilsynet
003. Statens pristilsyn Troms og Finnmark distrikt, 1941-1993
415. Konkurransetilsynet Region Troms og Finnmark, 1994-2001