Skatte-/ligningsvesen og folkeregister

Ligningskontorene og folkeregistrene var kommunale frem til 1. januar 1965. Fra da av ble de statlige. Ligningsmateriale eldre enn 1965 skal derfor oppbevares i kommunene, det nyere skal avleveres til statsarkivene. Når det gjelder folkeregisterarkiv, er det truffet en annen bestemmelse. Alt arkiv ført i henhold til lov 15. november 1946 skal avleveres til statsarkivene. Kommuner som hadde folkeregister før 1946, har anledning til å oppbevare folkeregistermateriale også fra denne tiden i statsarkivene.

Ligningskontor- og folkeregistermateriale eldre enn 1965 som oppbevares i Statsarkivet i Tromsø, er altså å regne som kommunalt arkivmateriale - og det fra ligningskontorene som deponert. En rekke folkeregistre har avlevert sitt eldre materiale hit. Eldre (kommunalt) ligningskontormateriale har vi fra Lyngen, Hasvik og Alta/Talvik kommuner. For begge deler - se  under Kommunal og arbeid

005. Skattefogden i Troms 1877-1950
006. Skattefogden i Finnmark 1890-1923
102. Fylkesskattesjefen i Troms 1935-1983
266. Bardu ligningskontor, 1964(1953)-1980(1990)
349. Berg likningskontor (1937) 1965-1978
482. Bjarkøy likningskontor 1967-1982 (1991)
268. Dyrøy ligningskontor, 1964(1954)-1980
267. Gratangen ligningskontor, 1964-1980
480. Harstad likningskontor 1964-1982 (1991)
356. Ibestad likningskontor (1953) 1965-1992
476. Karlsøy likningskontor, 1967-1982
481. Kvæfjord likningskontor 1965-1982(1991)
514. Kvænangen likningskontor (1946)1965-1984
489. Kåfjord likningskontor (1948)1965-2003
357. Lenvik likningskontor (1952) 1965-1978
210. Ligningsrådet for Svalbard, Oslo, 1925-1998
474. Lyngen likningskontor, 1965-1983
265. Målselv ligningskontor, 1963(1953)-1980(1992)
497. Nordreisa likningskontor (1946)1965-2005
269. Salangen ligningskontor 1964-1980(1991)
515. Skjervøy likningskontor (1952)1965-2003
483. Skånland likningskontor 1971-1982(1991)
475. Storfjord likningskontor, 1966-1984
353. Sørreisa likningskontor (1956) 1967-1978
385. Torsken likningskontor 1959-1980
351. Tranøy likningskontor 1965-1978
196. Tromsø ligningskontor, 1965-1973

Statistisk Sentralbyrå/Folketellinger

- Folketelling Troms og Finnmark 1825 (kopi)

013. Folketelling Troms og Finnmark 1835
014. Folketelling Troms og Finnmark 1845
015. Folketelling Troms og Finnmark 1855
016. Folketelling Troms og Finnmark 1865 (kopi)
017. Folketelling Troms og Finnmark 1875
018. Folketelling Troms og Finnmark 1885
019. Folketelling Troms og Finnmark 1900
020. Folketelling Troms og Finnmark 1920
021. Folketelling Troms, Finnmark og Svalbard 1946
022. Folketelling Troms og Finnmark 1960

Tollvesenet

023. Tollvesenet i Troms og Finnmark (1750)1757-1982