Fiskeri

028. Statens konsulent for fiskerisamvirke i Nord-Norge
029. Fiskeriinspektøren i Finnmark
194. Fiskeriinspektøren i Troms, 1939-1974
197. Statens ferskfiskkontroll/Fiskeridirektoratets kontrollverk i Troms og Finnmark,1946-
201. Merkelovens tilsynsmann i Gratangen merkedistrikt, 1926-1957
362. Alta fiskerinemnd, 1952-1997
387. Balsfjord og Malangen fiskerinemnd, 1937-1997
388. Berg fiskerinemnd, 1912-1998
363. Berlevåg fiskerinemnd, 1976-1998
389. Bjarkøy fiskerinemnd, 1947-1997
364. Båtsfjord fiskerinemnd, 1979-1998
390. Dyrøy fiskerinemnd, 1950-1998
365. Gamvik fiskerinemnd, 1975-1998
391. Gratangen fiskerinemnd, 1945-1997
366. Hammerfest og Kvalsund fiskerinemnd, 1957-1998
392. Harstad fiskerinemnd, 1964-1997
367. Hasvik fiskerinemnd, 1960-1998
393. Ibestad fiskerinemnd, 1949-1997
394. Karlsøy fiskerinemnd, 1969-1997
395. Kvæfjord fiskerinemnd, 1978-1997
396. Kvænangen fiskerinemnd, 1947-1996
397. Kåfjord fiskerinemnd, 1957-1997
398. Lavangen fiskerinemnd, 1977-1998
368. Lebesby fiskerinemnd, 1945-1998
399. Lenvik fiskerinemnd, 1909-1998
369. Loppa fiskerinemnd, 1983-1997
400. Lyngen fiskerinemnd, 1949-1998
370. Måsøy fiskerinemnd, 1950-1996
371. Nesseby fiskerinemd, 1946-1995
372. Nordkapp fiskerinemnd, 1982-1998
401. Nordreisa fiskerinemnd, 1974-1997
373. Porsanger fiskerinemnd, 1972-1997
402. Salangen fiskerinemnd, 1977-1998
403. Skjervøy fiskerinemnd, 1951-1996
404. Skånland fiskerinemnd, 1976-1997
405. Storfjord fiskerinemnd, 1938-1997
374. Sør-Varanger fiskerinemnd, 1956-1996
406. Sørreisa og Målselv fiskerinemnd, 1975-1998
375. Tana fiskerinemnd, 1966-1995
407. Torsken fiskerinemnd, 1948-1997
408. Tranøy fiskerinemnd, 1950-1997
409. Tromsø fiskerinemnd, 1979-1998
376. Vadsø fiskerinemnd, 1922-1995
377. Vardø fiskerinemnd, 1945-1997
  Fiskerirettlederen i Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Salangen og Lavangen
  Fiskerirettlederen i Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skånland og Gratangen
  Fiskerirettlederen i Lenvik og Berg
  Fiskerirettlederen i Torsken og Tranøy. Fiskerikontoret Gryllefjord
  Fiskerikontoret Finnsnes. Fiskerirettlederen i Lenvik, Berg, Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lavangen og Målselv

Kystverket

456. Fruholmen fyrstasjon, 1923-1990
457. Fugløykalven fyrstasjon, 1886-2000
453. Hekkingen fyrstasjon, 1859-2004
458. Helnes fyrstasjon, 1938-1998
446. Honningsvåg havnevesen, 1947-1977
452. Kjølnes fyrstasjon, 1949-1973
450. Losoldermannen i Hammerfest, 1905-1906
451. Losoldermannen i Honningsvåg/Honningsvåg loskontor, 1908-1985
448. Losoldermannen i Tromsø, 1900-1964
522. Makkaur fyrstasjon, 1924-1999
447. Overlosen i Nord-Norges distrikt/Nord-Norges overlosdistrikt, 1862-1948
521. Slettnes fyrstasjon, 1937-2005
024. Statens havnevesen 5.distrikt/Kystverkets 5. distrikt, 1882-1998
455. Torsvåg fyrstasjon, 1916-1996
449. Tromsø loskontor, 1951-1987
454. Vardø fyrstasjon, 1929-1991