484. Nyskapnings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge 1987-2007 (NT-programmet)
128. Den norske stats Husbank, avdelingskontoret i Hammerfest, 1946-2003
166. Statens midlertidige lånekommisjon i Hammerfest, 1861-1869
188. Finnmarkskontorets distriktskontorer, 1945-1955
198. Finnmarkskontoret, Harstad/dir. Bue Fjermeros, 1945-1958
219. Kongeriket Norges Hypotekbank avdeling Tromsø, 1880-1965(1984), Den Norske Småbruk- og Boligbank/Noregs Småbruk- og Bustadsbank avdeling Tromsø, (1905)1915-1965(1982), Statens Landbruksbank avdeling Tromsø, (1911)1965-1994
247. Statens fiskarbank avdeling Tromsø, 1945-1999
340. Norges Bank, avd. Tromsø, 1852-1985 (ikke tilgjengelig)
477. Norges Bank, avd. Vardø, 1901-2005
478. Norges Bank, avd. Hammerfest, 1910(1865)-2002
000. Utvalget til behandling av søknader om statsstøtte til flytting fra utvær, 1950-1974 ( se off. arkiver, katalog nr. 1 Fylkesmannen i Troms)
000. Stormskadefondet ("Fondet for de stormlidte"), 1882-1976 ( se off. arkiver, katalog nr. 1 Fylkesmannen i Troms)

Troms og Finnmark fylkesgjenreisningsnemnder; se under fylkesmennene.