Grunnboksblader (ikke tilgjengelige)

471. Fra Nord-Troms tingrett 2007 (Sorenskriveren i Lyngen, Sorenskriveren i Malangen, Byfogden i Tromsø, Tromsø byrett, Nord-Troms herredsrett))
493. Fra Hammerfest tingrett 2007 (Sorenskriveren i Hammerfest)
494. Fra Alta tingrett 2008 (Sorenskriveren i Alta)
495. Fra Trondenes tingrett 2008 (Sorenskriveren i Trondenes)
496. Fra Øst-Finnmark tingrett (Sorenskriveren i Varanger, Sorenskriveren i Tana, Sorenskriveren i Tana og Varanger, Sorenskriveren i Vardø)
507. Fra Senja tingrett 2008 (Sorenskriveren i Senja)

Sorenskrivere

004. Panteregistre og pantebøker for Troms (også fra byfogden i Tromsø)
012. Panteregistre og pantebøker for Finnmark (også fra byfogden i Hammerfest)
048. Sorenskriveren i Finnmark (-1816)
047. Sorenskriveren i Lyngen (1917-1990)
046. Sorenskriveren i Malangen (1917-1985)
042. Sorenskriveren i Senja (-1755), Sorenskriveren i Tromsø (-1755) og Sorenskriveren i Senja og Tromsø (1755-1854)
043. Sorenskriveren i Senja (1855-1974)
045. Sorenskriveren i Tromsø (1855-)
044. Sorenskriveren i Trondenes (1855-1978 (1996))

Fogde-sorenskrivere

Fra 1816 ble det for Finnmark opprettet kombinerte fogde- og sorenskriverembeter. Da fogdetillingene ble inndradd fra 20. oktober 1898, gikk disse embetene over til å være rene sorenskriverembeter.

050. Fogde-sorenskriveren i Alta (1840-1973 (1991))
051. Fogde-sorenskriveren i Hammerfest (1840-1992)
053. Fogde-sorenskriveren i Tana (1855-1959)
054. Fogde-sorenskriveren i Varanger/Sorenskriveren i Tana og Varanger (1855-1986)
055. Fogde-sorenskriveren i Vardø (1869-1889)/Fogden i Vardø (1890-1898)/Sorenskriveren i Vardø (1890-1992)
049. Fogde-sorenskriveren i Vest-Finnmark (1816-1840
052. Fogde-sorenskriveren i Øst-Finnmark (1816-1854)

Fogder

057. Fogden i Finnmark (-1816)
056. Fogden i Senja og Tromsø 1715-1898(1905)

Byfogder

Se også felleskatalogene over panteregistre og pantebøker ovenfor.

059. Byfogden i Hammerfest (1856-1929)
058. Byfogden i Tromsø ((1834) 1838-1974 (1992))
060. Vardø bys jurisdiksjon (byfogd) (1789-1817)

Lagmannsrett

061. Hålogaland lagmannsrett (1890-1990)

Statsadvokat

062. Statsadvokaten i Troms og Finnmark 1918-1964

Politiet

419. Landsdelspolitikammer Nord-Norge, 1987-2001
063A. Senja politikammer 1898-1975
063B. Senja politikammer 1976-1990
068. Sør-Varanger politikammer 1844 -1970/80-årene
064. Troms politikammer, 1855-2003
066. Vadsø politikammer 1895-1985
067. Vardø politikammer 1889-1980
065. Vestfinnmark politikammer, 1890-1982
000. Håndverksbrev, politikamrene i Finnmark, 1931-1981 ( se off. arkiver, katalog nr. 26 Fylkesskolestyret i Finnmark)
000. Utrykningspolitiet (Troms og Finnmark), 1949-1975 ( se off. arkiver, katalog nr. 64 Troms politikammer)

Sivilforsvaret

069. Senja sivilforsvarskrets 1936-1976
000. Det sivile luftvern i Hammerfest, 1938-1941 ( se off. arkiver, katalog nr. 65 Vestfinnmark politikammer)
070. Sør-Varanger sivilforsvarskrets, 1946-2003
417. Troms sivilforsvarskrets, 1940-1985
461. Vadsø sivilforsvarskrets, 1948-2003
432. Vardø sivilforsvarskrets, 1946-2003
460. Vest-Finnmark sivilforsvarskrets

Sysselmannen på Svalbard

178. Sysselmannen på Svalbard, 1925-1974(1983)

Lensmenn

506. Branntakstbestyrerne i Hammerfest by/Vardø by/Øst-Finnmark landdistrikt
505. Oppmålingsprotokoller Finnmark
233. Lensmannen i Alta, 1845-1992
233. Lensmannen i Balsfjord, 1859-1984
250. Lensmannen i Bardu, 1890-1980
262. Lensmannen i Berg og Torsken, 1839-1981(1995)
263. Lensmannen i Berlevåg og Gamvik, (1880)1945-2006
261. Lensmannen i Bjarkøy, 1876-1990
191. Lensmannen i Hasvik, 1860-1980
501. Lenmannen i Hillesøy, 1906-1963
234. Lensmannen i Ibestad, 1829-1986
445. Lensmannen i Karasjok, 1921-1992
251. Lensmannen i Karlsøy, 1839-1999
503. Lenmannen i Kautokeino, 1915-1996
249. Lensmannen i Kistrand/Porsanger, 1908-1995
255. Lensmannen i Kvæfjord, 1846-1999
260. Lensmannen i Lebesby, (1834)1934-1992
256. Lensmannen i Lenvik, 1839-1990
229. Lensmannen i Loppa, 1847-1980
502. Lensmannen i Lyngen, 1839-1992
264. Lensmannen i Målselv, 1850-1989
190. Lensmannen i Måsøy, 1918-2000
383. Lensmannen i Nesseby, 1879-1992
504. Lensmannen i Nordkapp, 1859-1976
422. Lensmannen i Nord-Varanger, 1837-1992
382. Lensmannen i Polmak, 1864-1967
253. Lensmannen i Salangen, 1887-1986
258. Lensmannen i Skjervøy, 1839-1986
259. Lensmannen i Skånland, 1927-2005
073. Lensmannen i Sør-Varanger, 1856-2000
230. Lensmannen i Sørøysund og Kvalsund, 1870-1980
378. Lensmannen i Talvik, 1898-1971
381. Lensmannen i Tana, 1908-1992
274. Lensmannen i Tranøy, 1829-1998
217. Lensmannen i Tromsøysund/Tromsø, 1839-1996
228. Lensmannen i Trondenes/Harstad, 1863-1997
459. Lensmannen i Vardø, 1854-1992

Fengselsvesenet

072. Fengsler i Troms og Finnmark, 1844-1990
000. Vardø tvangsarbeidsleir, 1945-1948 ( se off. arkiver, katalog nr. 67 Vardø politikammer)
000. Vadsø fengselskommisjon (for bygging av nytt fengsel), 1861-1865 ( se off. arkiver, katalog nr. 54 Fogde-sorenskriveren i Varanger/Sorenskriveren i Tana og Varanger (1855-1986))

Skjønnskommisjon

000. Harstad skjønnskommisjon, 1955-1962 ( se off. arkiver, katalog nr. 44 Sorenskriveren i Trondenes)
000. Honningsvåg skjønnskommisjon, 1948-1967 ( se off. arkiver, katalog nr. 51 Fogde-sorenskriveren i Hammerfest)
000. Vadsø skjønnskommisjon, 1949-1957 (se off. arkiver, katalog nr. 54 Fogde-sorenskriveren i Varanger/Sorenskriveren i Tana og Varanger)

Rådgivende organ

157. Svalbardrådet ((1968) 1971-1996)
214. Juss hjelpa i Nord-Norge, Tromsø, 1988-1990

Kriminalomsorgen

462. Kriminalomsorgen Troms friomsorgskontor, Tromsø-Harstad, 1986-2005
469. Produkt- og elektristitetstilsynet, region Nord-Norge (med forløpere), 1897-1999